Mowa wewnętrzna w sporcie

04 Siepień 2020

„Większość sportowców ma zdrowy umysł – ale to nie znaczy, że zdrowo myśli.”

 

Mowa wewnętrzna w sporcie

 

Mowa wewnętrzna to stwierdzenia lub myśli w głowie, które dotyczą bezpośrednio zawodnika i jego działań.  To, w jaki sposób sportowiec mówi do siebie i myśli o sobie, wpływa na jego emocje i zachowania. Świadomość dialogu wewnętrznego i próba jego kontrolowania tj. zmiany niekorzystnych myśli na korzystne pozwala poprawić nie tylko wyniki sportowe, ale też samopoczucie i relacje interpersonalne.

Mowa wewnętrzna może być:

  •  Pozytywna tj. przynosząca korzyści przed i podczas zawodów np. „Trzymaj tempo – dam radę”, „Mam mocny forhend” „Jestem dobrze przygotowana/ny”
  •   Negatywna – niekorzystna np. „Znowu przegram”, „Nie mam już siły” „ Oni są lepsi ode mnie”
  •   Świadoma  np.„Zostało jeszcze 100 m”, „Teraz – mocne odbicie”
  •   Mimowolna np. myśli automatyczne
  •   Celowe np.„Dawaj do końca!”
  •   Bezcelowe np. „Ciekawe co będzie dziś w bufecie po zawodach”

Jak budować korzystny dialog wewnętrzny?

⇒ Po pierwsze – bądź bardziej świadomy myśli, które pojawiają się w Twojej głowie. Myśli niosą siłę lub zniszczenie. Wzbudzają wiarę w sukces lub w porażkę.

⇒ Po drugie - zawsze dokarmiaj swój mózg wzmacniająco i pozytywnie, bo mózg wierzy i udowadnia to, co mu każesz i co do niego mowisz. Jeśli mówisz: „nie jestem dość dobry”- to zawsze znajdziesz dowody potwierdzające to przekonanie.

⇒ Po trzecie - słowa często powtarzane zmieniają się w nawyk.

Możesz myśleć: „Zawsze przegrywam” „Ciągle mi się coś nie udaje” „Znów jestem czwarty” Sprawdź czy te myśli są zgodne z prawdą: Może kilka razy przegrałeś, ale nie zawsze przegrywasz? Może tym razem Ci się nie udało, ale ciągle? Może tym razem jesteś poza podium, ale znowu?

Nikt nie narzuca Ci myślenia, możesz je w pełni kontrolować. Dlaczego zatem nie miałbyś myśleć: „Mogę tego dokonać”, „Dam radę- jestem dobrze przygotowany” , „Potrafię to zrobić”?

Po czwarte – opracuj własne strategie na pojawiające się negatywne myśli przed startem i w trakcie startu.

Np. : 

  • Słowo klucz- zatrzymujące niechciane myśli/ „STOP” 
  • Konkretne, realistyczne myśli, które podmienisz za negatywne
  • Zmiana perspektywy patrzenia na sytuację – z wewnętrznej (subiektywnej) na zewnętrzną (obiektywną)
  • Przekierowanie uwagi w trakcie pojawiania się negatywnych myśli : na oddech, postawę, rzecz, osobę i inne.

Dyscyplina w kontrolowaniu dialogu wewnętrznego nie jest łatwa, ale konieczna do tego, by dążyć do perfekcji i lepiej reagować w sytuacjach życia codziennego. Możesz to zrobić!