Oferta

 

WSPÓŁPRACA INDYWIDUALNA Z:

 • dziećmi, młodzieżą, dorosłymi;
 • amatorami, zawodowymi sportowcami;
 • zawodnikami, trenerami, rodzicami, nauczycielami wychowania fizycznego;
 • osobami różnych zawodów(m.in. aktorami, muzykami, menadżerami i innymi), które chcą wzmocnić swoje umiejętności mentalne, aby móc wykorzystać je w codziennej pracy.
W czym mogę pomóc?

W wypracowaniu ćwiczeń/strategii, które systematycznie powtarzane pozwolą Ci między innymi na:

 • umiejętne wyznaczanie i efektywne realizowanie swoich sportowych i życiowych celów;
 • wzrost poziomu poczucia własnej skuteczności i pewności siebie;
 • podniesienie poziomu koncentracji;
 • właściwe kontrolowanie procesów myślowych;
 • skuteczne działanie pod presją;
 • wzmocnienie i utrzymanie optymalnego poziomu motywacji;
 • doskonalenie zdolności poznawczych znacząco wpływających na wynik sportowy;
 • radzenie sobie ze stresem podczas wystąpienia sportowego bądź w obliczu innych wyzwań;
 • powrót do sportu po kontuzji;
 • czerpanie frajdy i tym samym odnoszenie sukcesów w dyscyplinie, w której zamierzasz się realizować!

WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

Warsztaty i szkolenia dla zawodników, trenerów(sztabu szkoleniowego), rodziców i innych grup, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu psychologii sportu.

W czym mogę pomóc?

W wypracowaniu ćwiczeń/strategii, które systematycznie powtarzane pozwolą zespołowi między innymi na:

 • umiejętne wyznaczanie i efektywne realizowanie celów zarówno indywidualnych, jak i drużynowych;
 • podniesienie poziomu zespołowej skuteczności;
 • wzmocnienie i utrzymanie motywacji całej drużyny;
 • udoskonalenie komunikacji wewnątrzgrupowej;
 • budowanie wartości grupowych i spójności drużyny.
W jaki sposób współpracuję?

Poprzez:

 • obserwację, czyli obecność na treningach, zgrupowaniach, zawodach;
 • indywidualne spotkania (bezpośrednie,  skype)
Na czym polega praca z psychologiem sportowym?

Na wprowadzeniu treningu mentalnego, czyli na dopasowaniu różnych zadań, technik i narzędzi (np. techniki relaksacyjne, wyobrażeniowe, biofeedback i innych), których celem jest doskonalenie umiejętności psychologicznych prowadzących zawodnika/trenera/drużynę do osiągnięcia stanu optymalnej gotowości umysłu tj. wydobycia potencjału, który umożliwi mu mistrzowskie wykonanie lub do usunięcia bagażu negatywnych doświadczeń, które mu to uniemożliwiają.

Pamiętaj, że trening mentalny jest tylko uzupełnieniem sumiennego treningu fizycznego.

Chcesz nawiązać współpracę?

Zapraszam do kontaktu!