O mnie

Sport, aktywność fizyczna towarzyszy mi w życiu codziennym, jest moją pasją i motywacją do działania oraz realizowania się w szerokim tego słowa znaczeniu. Od kilku sezonów amatorsko sprawdzam swoje siły i kształtuje charakter w triathlonie, ale nie tylko - z zawodu jestem nauczycielem wychowania fizycznego wiec każda forma aktywności fizycznej sprawia mi wielką frajdę. Sportowe doświadczenia pomagają mi widzieć i rozumieć więcej w dziedzinie psychologii sportu i treningu mentalnego. Praca z drugim człowiekiem, możliwość służenia mu pomocą, dzielenia się zdobywaną wiedzą i doświadczeniem w przekraczaniu sportowych granic oraz w drodze realizacji jego marzeń jest dla mnie wielką satysfakcja.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunku Psychologia Ogólna oraz krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, kierunku Wychowanie Fizyczne i Sport. Ponadto odbyłam roczne studia w Portugalii na lizbońskiej uczelni Faculdade de Motricidade Humana.

Na przełomie 2014/2015 w ramach współpracy AWF w Krakowie z UJ ukończyłam ścieżkę Psychologii Sportu pod patronatem prof. Jana Blecharza.

Od lutego 2016 roku do czerwca 2017 realizowałam staż w Akademii Piłkarskiej Wisła Kraków, gdzie doskonaliłam swoją wiedzę w praktyce m.in.: prowadząc pracę indywidualną z zawodnikami roczników (2000, 2003, 2004, 2006), realizując warsztaty z zakresu treningu mentalnego dla drużyn oraz współorganizując szkolenia dla rodziców i trenerów.

W latach 2016-2018 czynnie realizowałam się jako psycholog sportu we współpracy z Paradowski Medical Group w Krakowie.

Po zmianie miejsca zamieszkania w 2019 roku podjęłam współpracę z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej w Gdyni jako psycholog sportu prowadząc konsultacje indywidualne dla zawodników róznych dyscyplin sportowych.

W tym samym roku rozpoczęłam pracę jako wykładowca na SWPS w Sopocie prowadząc kurs z zakresu psychologii treningu mentalnego.

Na bieżąco pogłębiam swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w sympozjach, konferencjach i warsztatach z zakresu psychologii sportu oraz treningu mentalnego.

Do tej pory miałam okazję współpracować zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Współdziałałam z zawodnikami dyscyplin zespołowych: piłka nożna, koszykówka oraz dyscyplin indywidualnych: triathlon, tenis, pływanie, łucznictwo, judo, boks, biegi na orientację, karting, snowboard.

Co obejmuje współpraca?

  • obserwację, czyli moją obecności na treningach, zawodach;
  • spotkania/konsultacje indywidualne z zawodnikami, trenerami, rodzicami;
  • wspieranie w działaniach i asystowanie trenerom oraz sztabowi szkoleniowemu,
  • warsztaty i szkolenia grupowe z zakresu treningu mentalnego dla drużyn, trenerów, rodziców i innych osób, które pragną nawiązać współpracę.

Jakich obszarów dotyczy?

Głównym obszarem moich zainteresowań w psychologii sportu jest trening wyobrażeniowy oraz budowanie poczucia własnej skuteczności, czego też dotyczyły moje prace magisterskie, ale w cele moich działań wpisują się również inne kluczowe tematy takie jak:

kształtowanie pewności siebie, umiejętność kontrolowania procesów myślowych, wzmacnianie koncentracji, praca z zawodnikiem po urazie fizycznym, strategie radzenia sobie ze stresem, wzmacnianie i utrzymywanie optymalnego poziomu motywacji, poznanie wpływu swojego umysłu na ciało i umiejętności kontrolowania jego stanu, umiejętność radzenia sobie z emocjami i inne w zależności od potrzeb osoby, z którą współpracuję.

Na czym polega?

Polega na wprowadzeniu treningu mentalnego czyli, na dopasowaniu różnych zadań, technik i narzędzi (np. techniki relaksacyjne, wyobrażeniowe, biofeedback GSR i inne), których celem jest doskonalenie umiejętności psychologicznych prowadzących zawodnika/trenera/drużynę do osiągnięcia stanu optymalnej gotowości umysłu tj. wydobycia potencjału, który umożliwi mu mistrzowskie wykonanie lub do usunięcia bagażu negatywnych doświadczeń, które mu to uniemożliwiają.